روزهای بارانی

سلام

روزهای بارانی را خیلی دوست دارم …
معلوم نمی شود منتظرِ تاکسی هستی یا آواره ی خیابان ها !
بخارِ هوا مال سرماست یا دود سیگار !
روی گونه ات اشک هست یا دانه های باران !!!

/ 3 نظر / 16 بازدید
کامران

سلام دیدی پیدات کردم علی جان[دست] میام پیشت الان شیرازم جات خالیه[گل]

شبنم

میشه بفرمائید کار شما چی؟[لبخند]

رزیتا

سلام علی آقا ممنون بعدقرن ها ب ماسرزدید[عینک] آره خو شاید غمگین مینویسم ولی خودم شادم موافقم بیخیال ایناروبخند[خنده]