خانه سبز ما
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من

بیاد دوست و استاد عزیز علی آقا
هنوز صدای پایت در گوشم می پیچد چشمانم را می بندم سراپا گوش میشوم صدای پایت  در میان  صداهای بیشماری که در کریدور  هست آشناترین صداست.
چشمانم را باز می کنم به طرف صدا برمیگردم تو را روبروی خود میبینم در دل می گویم اشتباه نکردم خوشحال از این که سرحال هستی دستانت را میگیرم ومیگویم چند روز تحمل کن میگویم دکتر گفته 2 روز دیگر مرخصی.
لبخند میزنی میگوئی خیالی نیست تا عید 2 ماه فرصت داریم میخواهم عید را در کنار شما باشم من با اطمینان دستانت را میفشارم و می گویم  کنار هم خواهیم بود.
اما افسوس که خواسته ی ما تحقق پیدا نمیکند چون فردای همانروز ما را برای همیشه ما را ترک کردی ولی ما هنوز رفتنت را باور نداریم.
دیشب خیلی جایت خالی بود کاش میدانستی چقدر دلمان برایت تنگ است مناسبتها را دوست داشتی و اکنون در تمام اعیاد و مناسبتها  جای خالیت دلمان را آتش میزند.

پرستویی رادیدم درحال مهاجرت گفتم:چون به دیدار عشق میروی به اوبگو دوستش دارم ومنتظرش می مانم چندماه بعد پرستو نفس زنان امد  و گفت دوستش بدار ولی منتظرش نمانناراحت:
          
جمعه ۱۳٩۱/۱٠/۸ :: ۸:٥۳ ‎ق.ظ
امکانات جانبی