خانه سبز ما
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من

سلام

چه ارزان فروش شده ایم
بغض در گلو ، اشک در چشم ... نفس در سینه محبوس
دلتنگ و خانه خراب ... رسوای رازهای درون

سر به زانو نهاده ... غرق در ماتم دلدادگی

چه ارزان فروش شده ایم
به لبخندی ... به نگاهی ، گاهی
به لحن کلامی ، به آهنگ سخنی
راست گفت سهراب : دل خوش سیری چند ؟
راستر از آن این است ... دل اگر داری ، قیمت آن دانی ؟
دل فروشی کردیم ... دل خروشی کردیم
به نگاهی ، کامی ... و چه خوش خنیدیم ، و چه لذت ها بردیم ، از سر نادانی
و خدا میداند چه گناهی که به اندازه دل ، بر سر پیشانی خود حک کردیم
و جهالتها کردیم و قسم ها خوردیم ... و چه خصمانه ، پشت به دلها کردیم
راستی دل اگر داری ، قیمت آن دانی ؟:
          
یکشنبه ۱۳٩٢/٢/٢٢ :: ٤:٠۳ ‎ب.ظ
امکانات جانبی