خانه سبز ما
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من

سلام دوستان عزیز

تو بعضی از پستهام بعضی مواقع شوخیهای و یا عکسهای میزاشتم که به نفع آقایان بود و شاید به بانوهای عزیز بر میخورد حالا این پست گذاشتم به افتخار شما دوستان و خانمهای عزیز، امیدوارم تلافی کرده باشم.

تقدیم به شما:

~~"__†¶¶¶¶¶¶8‡‡‡‡‡‡‡†‡‡‡‡‡‡‡‡††††††††††††††††††‡‡‡‡‡‡‡‡
__‡¶¶¶‡8‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡††††††††††††††††††††††‡‡‡‡‡‡
..._†¶¶8‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†††††††††††††††††††††††‡‡‡‡‡
_†¶8‡‡‡†‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†††††††††††††††††††††††††‡‡‡
..._‡¶‡†††‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡††††††††††††††††††††††††††‡‡
... _†‡††‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†††††††††††††††††††††††††††
_†††‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†††††††††††††††††††††‡‡†††‡
__†‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†††††††††‡88888888888‡‡‡‡††
__†‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†††††‡¶¶¶¶‡††††††††††††‡‡‡†
___‡8‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†8¶¶¶8‡‡††††††††††††††††††
___†‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†‡¶¶¶8‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†
____‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡¶¶¶8‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡888‡‡‡‡‡‡
____‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡8¶¶¶8‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
_____†‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡8‡‡‡88‡‡‡‡‡88‡‡‡‡‡‡¶¶¶¶¶¶¶8‡†
____††‡‡‡88888‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡88‡8888‡‡8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8†††
____‡¶¶¶¶¶¶¶888‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡888¶¶¶8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8‡†††
___†¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8‡‡‡‡‡†††‡‡‡88¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8¶¶‡‡†‡††††
____8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8‡‡‡†††††††‡88¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8‡‡‡††††††
____†¶¶888888¶¶¶¶8††††††††††‡‡‡‡†888‡‡‡‡‡‡†‡††††††††
_____‡¶8888888¶¶¶¶†††††††††‡††††‡†‡‡‡†‡†††††††‡†††††
_______¶¶¶888¶¶¶¶¶‡††††††‡††††††††††††††††††††††††††
________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶‡††††††††††††††††‡‡‡‡†††††††††††††
_________¶¶¶¶¶¶¶¶8‡‡‡‡‡††††††††††††‡‡‡‡‡‡†††††††††††
__________8¶¶¶¶88‡†††††‡‡‡†††††††††‡‡‡‡‡‡†††††††††††
___________¶¶¶8‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡††††††††‡‡‡‡‡‡‡‡††††††††††
___________‡‡‡‡‡‡††‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†††‡††
___________‡††‡‡‡†‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡††††
___________‡†‡‡‡‡†‡‡‡††††‡‡†††‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†††
___________‡‡‡‡‡‡8‡8‡8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡††
___________‡‡‡8888¶8¶¶‡¶¶¶‡†‡88‡‡†††‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
___________‡88888¶¶¶¶¶¶¶¶88‡‡‡‡††‡†‡‡††‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
___________‡8¶88¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8‡‡†††‡††‡††‡‡††8¶88‡‡‡‡‡
____________‡¶¶8¶¶¶¶¶¶¶¶¶8‡‡‡†††‡†††††††††‡‡‡¶¶¶88‡‡
_____________†¶¶¶¶¶¶¶¶¶‡‡‡†‡8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶†‡‡‡‡
_______________¶¶¶¶¶¶¶¶‡¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶888‡††8‡88†††‡‡‡‡
________________†¶¶¶¶¶8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶‡‡††‡‡88‡‡‡†‡‡‡‡‡‡‡
___________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶‡8888‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
____________________‡¶¶¶¶¶¶†8‡‡88‡8888888‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
_____________________†8¶¶¶¶88888¶¶¶¶¶¶¶8‡‡‡‡‡‡‡‡‡†††
______________________†‡¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶888‡‡‡‡‡‡‡8888
________________________†8¶¶¶¶¶¶¶¶¶88‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡88‡8¶
__________________________†¶¶¶¶¶¶888‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡888¶¶
___________________________‡¶88¶8‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡888888
_____________________________‡‡88‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡888‡8‡8G

ای آقایانی که مدام می گوئید ما زن بگیر نیستیم کی زن می گیره..!

همانا اگر نگاهی به ریخت خود ، شرایط خود و مواردی اینچنین کنید، خواهید دید که اگر هم بخواهید بگیرید کسی به شما دختر بده نیست....:

دختری با ظاهری ساده از خیابان گذشت که پسری در پیاده رو به او گفت:
چطوری سیبیلو؟
دختر خونسرد ، تبسمی کرد و جواب داد:
وقتی تو ابرو بر میداری و مو رنگ میکنی و گوشواره میندازی
من سیبیل میزارم تا جامعه احساس کمبود مرد نداشته باشه !بزن به افتخاره تمام خانمهای خوب ایرانیتشویقتشویقتشویق

ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﺭﻭﻏﻬﺎﺕ ﻓﺮﯾﺐ ﺩﺍﺩﯼ ، ﻗﺒﻞ ﺍﺯ
ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﮕﯽ ﭼﻘﺪﺭ ﺍﺣﻤﻖ ﺑﻮﺩ ،ﺯﻳﺮ ﻟﺐ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﮕﻮ
ﭼﻘﺪﺭ ﻣﻦ ﺁﺷﻐﺎﻟﻢ.


:
          
یکشنبه ۱۳٩٢/٤/۳٠ :: ۱۱:٠٩ ‎ب.ظ

ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﺗﻦ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﻣﯿﮑﺮﺩ
ﻭ ﺧﯿﻠﯽ ﻫـﺎ ﺩﺭ ﺻـــﻒ ﺑـﻮﺩﻥ
ﻗـــﻀـــﯿـــﻪ ﺭﻭ ﺟــﻮﯾـــﺎ ﺷﺪﻡ....ادامه مطلب ...

:
          
پنجشنبه ۱۳٩٢/٤/٢٧ :: ۱۱:۳٤ ‎ب.ظ

سلام

روزی دختر جوانی در چمنزاری قدم می‌زد و پروانه‌ای را لابه‌لای بوته‌ی خاری گرفتار دید.
او با دقت زیاد پروانه را رها کرد و پروانه پرواز کرد و سپس بازگشت و تبدیل به یک پری زیبا شد و به دختر گفت: به خاطر مهربانیت هر آرزویی که داشته باشی برآورده خواهم کرد.
دخترک لحظاتی فکر کرد و گفت: می‌خواهم شاد باشم.
پری سرش را جلو آورد و در گوش دختر چیزی گفت و بعد ناپدید شد.
موقعی که دختر بزرگ شد در آن سرزمین کسی شادتر از او وجود نداشت.
هرگاه کسی از او درباره‌ی راز شادی‌اش سؤال می‌پرسید، لبخند می‌زد و می‌گفت: من فقط به حرف پری خوب و مهربان گوش کردم.
موقعی که پیر شد همسایه‌ها می‌ترسیدند او بمیرد و با مرگش راز شگفت‌انگیز شادی نیز با او دفن شود.
آن‌ها به او التماس می‌کردند: تو را به خدا به ما بگو پری به تو چه گفت.
به نظر شما پری به دختر چه گفته بود؟


پیرزن دوست‌داشتنی فقط لبخند زد و گفت: او به من گفت: اصلاً مهم نیست آدم‌ها که باشند و چقدر سعادتمند به نظر برسند، آن‌ها هر که باشند به من نیاز دارند!
واقعیت وجود انسان چیزی فراتر از تصورات ذهن بشر است.
زمانی‌که خداوند انسان را خلق می‌کرد، به فکر تفریح یا سرگرمی خود نبود.
بلکه انسان را برای هدف بسیار بالایی خلق کرد.
ما با کم شمردن خود علاوه بر این‌که خود را در غم و غصه فرو می‌بریم حتی به خداوندی که انسان را آفرید و او را بالاترین مخلوق خود نام‌گذاری کرد بی‌احترامی می‌کنیم، فقط کافیه تا ما هم به حرف پری گوش کنیم:
مهم نیست چه کسی هستی، کجا هستی، ثروت داری، از نظر دیگران مهمی، مهم نیست اطرافیان شما چه کسانی باشند، دکتر، مهندس، فقیر یا غنی فقط یک چیز مهم است: دیگران هر که باشند به من نیاز دارند.
فقط اینگونه با ایمان داشتن به این‌که خداوند ما را برای هدفی معین و بزرگ آفریده شاید بتوانیم قدر نعمت بزرگ الهی (زندگی) را بدانیم و این تنها راه رسیدن به آن هدف بزرگ است.


امشب برای افطاری دعوتیم خونه خاله،تو مسیر که بودم بهم زنگ زده بودند،  گوشی دخترخالم آنتن نمیداد بهش پیام دادم نمیتونم بگیرمت.
جواب داد: به درک!!! مگه کم خواستگار دارم؟؟؟تعجبتعجبتعجب
بخدا توحم بیداد میکنه.

شاد باشید .تشویق:
          
یکشنبه ۱۳٩٢/٤/٢۳ :: ٦:٠٢ ‎ق.ظ

سلام دوستان عزیزم

واقعا از لطف و مهربانیهاتون و کامنتهای زیبایتون بی نهایت سپاسگزارم.خوب بعد یه مدت استراحت برگشتم تا شادیهامو باهاتون تقسیم کنم.چند تا عکس براتون میزارم که امیدوارم شادتون کنه.

یادتونه چند وقت پیش یک پست گذاشتم به نام an goh حالا خانم رفته هر چی an goh بوه جمع کرده اورده...

 

امشب حنا بندونه

یه کم دقت کنین متوجه میشن

بیچاره عمه ها...

عجب فکری...

تا حالا خانم کله پز دیدید؟ ندیدید که...

این همون دوستمون عبدالله پاتر رفته دادشش هم اورده..

بچه ی بی ادب

ای جانم ،من عروس فراری ندیده بودم..

بگیر کوفت کن..

من نمیگم ها..

بنظرتون تا دو سال آینده شلوار جین ها به اینجا میرسه ؟

این هم به افتخار خانمها...

برای شادی روح دوتاشون یک حمد و سوره بخونید

.................................................................................................................

این عکس آخری هم میزارم که یادمون باشه این خنده های امروزمون رو مدیون اونهایی هستیم که رفتند تا خاک و ناموسمون به خطر نیافته....

دم همتون گرم و سایه پر مهر و محبت پدرها و مادرهای عزیزتان همیشه بر سرتان مستدام باد.:
          
یکشنبه ۱۳٩٢/٤/۱٦ :: ۱٠:٠۳ ‎ب.ظ


خــــــــــــدایــــــا


دلــــگــیـــر نـشـو از مــــن


ولـــــــــــی ,تـــه نـــامــــردیـــه دنــیـــات . . .‬
:
          
شنبه ۱۳٩٢/٤/۱٥ :: ۱:۱٩ ‎ق.ظ

چند روزیست بدون هیچ دلیلی دلم گرفته حوصله هیچ چیزی را ندارم.اینروزها فکر میکنم همه از دستم کلافه اند، نمیدانم شاید برای اینکه این چند وقتیه فشار کاری بیش از اندازه شده و یا من کمی رنجورتر شدم. از هفته پیش یک هفته ی مرخصی رد کرده بودم ولی آقا حبیب جاگزین پیدا نمیکرد تا دیروز که موافقت کردند که یک هفته مرخصی برم.تصمیم گرفتم نه لپ تاب و نه تلفن همراه، هیچکدام را با خودم نبرم.از صبح تمام کارهامو انجام دادم و الان میخوام راه بیافتم کجا هنوز نمیدانم.ولی...

 بزن امشب

بزن با تیر بی مهری به بازوی دلم امشب

بزن بر طبل بارانزا ،بزن بر چشم برق آسا

بزن بشکن تو این طبل را،بزن کور کن تو این چشم را

بزن بشکن امید من که ماندم در غم وزاری

بزن بر کاسه صبرم،بزن بر غرش ابرم

خلاصش کن به این ضربه

بزن پس آخرین ضربه

تو چشمان مرا دیدی؟ تو اشکهای مرا چیدی؟

ز غصه خوردنم هر روز،هزار بار خندیدی

دلی پر مهر آوردی ،تمام قلب من بردی

همینکه سیر شدی از آن ،به تیر قهر بسپردی

ملالی نیست

تو هم باش و منم هستم

بزن بشکن خیالم را که دل غرق خیال توست

بزن بشکن وفا دارم ،بزن بشکن خدا دارم

بزن بشکن وفایم را ،بزن بشکن خدایم را

وفایم را تو ویران کن ،خدایم را پریشان کن

چرا اینگونه وا ماندی ؟

رها کن تیر آخر را چرا وا مانده ای جانا؟

پس بزن امشب

بزن تیر خلاصی را ،بزن تیر رهایی را

از این زندان خلاصم کن ،از عشق خود رهایم کن

بزن تو آخرین ضربه
:
          
جمعه ۱۳٩٢/٤/٧ :: ٦:٢٠ ‎ب.ظ
امکانات جانبی